Loading... (0%)

 

   
Slide background
Slide background
Slide background

 Regulator

รุ่น :   
ขนาด :
น้ำหนัก :  
คุณสมบัติ : 

 

 

 


 Gas Saver

รุ่น :   Daishin
ขนาด :
น้ำหนัก : 12  kg. 
คุณสมบัติ : ควบคุมแก็ส มีวาล์วปรับแรงดันเข้าออก  
ประหยัดแก็สได้มาก

 Hose
รุ่น  : 
ขนาด : 
น้ำหนัก : 
คุณสมบัติ :

99999

 Torch เชื่อม

รุ่น  : Single Head และ Double head
ขนาด : หัว Tip  M.6 , M.8
น้ำหนัก : 
คุณสมบัติ :  เป็นหัวเชื่อมแก็ส เป่าพ่นโลหะที่ต้องการเชื่อม  มีให้เลือกตามขนาดและลักษณะของชิ้นงาน