top of page

น้ำยาประสาน

ABUIABACGAAgq_u24QUoitqPngQw2gs46Ac!700x700.jpg.webp

ฟลั๊ก คือ น้ำยาประสานที่ใส่เพิ่มลงไปขณะที่เชื่อมเหล็ก
โดยเครื่องมือพิเศษที่ชื่อว่า "Flux Generator" เพื่อผสมกับแก๊ส
(อะเซทิลีน, แก๊สเหลว, โพรเพน เป็นต้น) เพื่อให้ฟลั๊กไหลเป็นรูปแบบของไอน้ำ เมื่อก๊าสไหลผ่านท่อไป ไฟที่มีสีเขียวจะติดขึ้นเพื่อเริ่มทำการเผา
ซึ่งไฟที่เผาไหม้นั้นจะมีการปรับตัวให้สามารถเพิ่มการไหลตัวของโลหะเดิม
และเพิ่มความแข็งแรงในการเชื่อม ไม่มีการออกซิชั่นบนพื้นผิวโลหะ
ดั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดหลังการประสาน จึงควรมีน้ำยาประสาน
เพื่อปรับปรุประสิทธิภาพและลดต้นทุน

GAS FLUX

ข้อมูลทางเทคนิค

flux gas spec.PNG

Flux Generator

ABUIABACGAAg9Iu84QUozIqWoQYw2gs46Ac!600x600.jpg.webp

      ฟลั๊กเจเนอเรเตอร์ คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเชื่อม
งานประสาน เป็นเทคโนโลยีการประสานฟลั๊กจากอุปกรณ์เครื่องนี้
โดยเครื่องมือพิเศษที่ชื่อว่า "Flux Generator" มีเพื่อผสมกับแก๊ส
(อะเซทิลีน, แก๊สเหลว, โพรเพน เป็นต้น)เพื่อให้ฟลั๊กไหลเป็นรูปแบบของไอน้ำ เมื่อก๊าสไหลผ่านท่อไป
ไฟที่มีสีเขียวจะติดขึ้นเพื่อเริ่มทำการเผา ซึ่งไฟที่เผาไหม้นั้นจะมีการปรับตัวให้สามารถเพิ่มการไหลตัวของโลหะเดิม
และเพิ่มความแข็งแรงในการเชื่อม ไม่มีการออกซิชั่นบนพื้นผิวโลหะ
ดั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดหลังการประสาน
จึงควรมีน้ำยาประสาน เพื่อปรับปรุประสิทธิภาพและลดต้นทุน

Flux Generator (Stainless)

ข้อมูลทางเทคนิค

flux tank spec.PNG

Flux Generator

ABUIABACGAAg0JO84QUoobntoAYw2gs46Ac!600x600.jpg.webp

      ฟลั๊กเจเนอเรเตอร์ คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเชื่อม
งานประสาน เป็นเทคโนโลยีการประสานฟลั๊กจากอุปกรณ์เครื่องนี้
โดยเครื่องมือพิเศษที่ชื่อว่า "Flux Generator" มีเพื่อผสมกับแก๊ส
(อะเซทิลีน, แก๊สเหลว, โพรเพน เป็นต้น)เพื่อให้ฟลั๊กไหลเป็นรูปแบบของไอน้ำ เมื่อก๊าสไหลผ่านท่อไป
ไฟที่มีสีเขียวจะติดขึ้นเพื่อเริ่มทำการเผา ซึ่งไฟที่เผาไหม้นั้นจะมีการปรับตัวให้สามารถเพิ่มการไหลตัวของโลหะเดิม
และเพิ่มความแข็งแรงในการเชื่อม ไม่มีการออกซิชั่นบนพื้นผิวโลหะ
ดั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดหลังการประสาน
จึงควรมีน้ำยาประสาน เพื่อปรับปรุประสิทธิภาพและลดต้นทุน

Flux Generator (Carbon)

ข้อมูลทางเทคนิค

flux tank carbon spec.PNG

GAS SAVER

GAS SAVER XR-800

ABUIABACGAAgwai74QUo-KvOhgEw2gs46Ac!600x600.jpg (1).webp

ความปลอดภัย:
1. เมื่อจุดระเบิดล้มเหลวหรือคบเพลิงตก การไหลของอากาศจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
2. เมื่อปิดแก๊ส แก๊สแรกและออกซิเจนจะถูก
ปิดโดยอัตโนมัติ โอกาสย้อนแสงจะลดลง
3. ปลายท่ออากาศเข้ามาพร้อมกับตัวกรองเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคคงที่เข้าไปในโซลินอยด์วาล์ว ลดอัตราการซีลและการรั่วไหล และรับประกันความปลอดภัย
4. การออกแบบซ่อนสายไฟและโซลินอยด์วาล์วเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจและเพื่อความปลอดภัย
5. มีการตั้งค่าไฟแสดงการเปิด-ปิดของโซลินอยด์วาล์ว และแสดงสถานะการทำงานด้วยสายตา
6. การออกแบบปล่องไฟแบบปิดเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อต


วิธีการใช้งาน
ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เปิดปิดและสวิตช์ตรวจจับเปลวไฟเพียงตัวเดียวบนแผงควบคุมการทำงาน ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำและการใช้หัวประสานบ่อยครั้งสามารถลดเวลาการเผาไหม้ที่ไม่ถูกต้องของหัวเชื่อมประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ABUIABACGAAg1JG84QUo4JG6sAQwtgc4zQQ.jpg

ตัวอย่างการใช้งาน

bottom of page