top of page
[1KG] Brass Wire(Roll&Stick)

[1KG] Brass Wire(Roll&Stick)

฿385.00ราคา
1 กิโลกรัม

ขนาด : 1.6 mm., 2.0 mm ,2.4 mm., 3.0 mm.
ความยาว : 500 mm., 1000 mm.
คุณสมบัติ: ใช้เชื่อมโลหะ เหล็ก ทองแดง คุณภาพสูง

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/แพ็ค

bottom of page