top of page
[Low%] Silver Wires

[Low%] Silver Wires

฿425.00ราคา
1 กิโลกรัม

 ลวดเชื่อมเงิน

มีทั้งชนิดลวดเส้น วงแหวนและชนิดเหลวและมีทั้งเปอร์เซ็นต์ต่ำไปจนถึงสูงขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน  โดยลวดเปอร์เซ็นต์ต่ำ  จะใช้สำหรับเชื่อมโลหะจำพวกทองแดงการไหลตัวรวดเร็ว และต้นทุนต่ำ  ส่วนลวดเปอร์เซ็นต์สูง มักจะใช้เชื่อมงานที่ต้องการคุณภาพสูง มีจุดหลอมเหลวสูง
 

ขนาด : 1.6 mm. , 2.0 mm ,2.4 mm. , 3.0 mm.

ความยาว : 500 mm. 

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/แพ๊ค
คุณสมบัติ : ใช้เชื่อมโลหะต่างชนิด ซึมลึกได้ดี ได้งานเชื่อมที่มีคุณภาพสูง ผิวงานสวย เชื่อมง่าย ไหลตัวได้ดี 
ราคา : ต่อกิโล ซื้อขั้นต่ำ

 

ลูกค้าสามารถใส่เลข % ในโน๊ตเพื่อเลือกสินค้าให้ถูกต้องตามการใช้งาน

bottom of page