top of page
[Roll] "MAX" CO2 Welding Wire

[Roll] "MAX" CO2 Welding Wire

฿825.00ราคา
1 กิโลกรัม

ขนาด : 0.8 mm. , 0.9 mm ,1.0 mm. , 1.2 mm.
น้ำหนัก : 15, 20 กิโลกรัม
คุณสมบัติ: เชื่อมโลหะ เหล็ก เนื้องานสวยงาม

bottom of page