top of page
[SOL-31,32] Shachihata Solvent

[SOL-31,32] Shachihata Solvent

฿459.00 ราคาปกติ
฿395.00ราคาขายลด

สารละลายสำหรับเจือจางน้ำหมึก ของ TAT Shachihata 

โมเดล  SOL-1-31 สำหรับเจือจางน้ำหมึกชนิดแห้งช้า เช่น STG STM STP 

SOLVENT นี้ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง หรือล้างทำความสะอาดหมึกตรายางที่เหนียวให้คลายตัว
โดยไม่ทำลายพื้นผิว จึงเหมาะสำหรับลบคราบหรือรอยประทับต่างๆ และสามารถผสมกับ
น้ำหมึกของ Shachihata เพื่อทำให้นำหมึกเจือจาง 

ขนาดบรรจุ 55 ml. / 330 ml.  บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วชนิดหนา

bottom of page